Styremøte nr 2 2015

Referat fra syremøte nr. 2 i 2015 finnes HER