Årsmøte 2016

Styremøte 16 oktober 2015
4. mars 2017
Styremøte 16.3.16
4. mars 2017
Årsmøtet i FK Fosen ble avholdt 10/3-2016.

Referat: https://dl.dropboxusercontent.com/u/15853416/fkfosen/Referat%20%C3%85rsm%C3%B8te%20FK%20Fosen.pdf

Styrets årsmelding: https://dl.dropboxusercontent.com/u/15853416/fkfosen/%C3%85rsmelding%202015.pdf

 

Etter årsmøtet er dette styret i FK Fosen

Leder Marius Ulleberg marius@fosentrykkeri.no
Styremedlemmer Olav Bjørneset olav@stambjo.com
Terje Steen terje.steen@orland.kommune.no
Pål-Inge Stene pal.stene@nordbohus.no
Hugo Solheim hug-sol@online.no
Anne Grethe Kjøsnes anne.grethe.s.k@gmail.com
Barbro Eikset barbro.eikset@orland.kommune.no
Varamedlemmer Sissel Hundeide sihund@broadpark.no
Eskil Sjøli esjoli@me.com