Treningsavgift FK Fosen 2018, frist 20.05.18

Tid for medlemsavgift til FK Fosen
6. mars 2018
Styret FK Fosen 2019
11. april 2019

Hei

Klubbens spillere bes om å foreta innbetaling av  treningsavgiften i.h.t de satser som ligger vedlagt i tabell. Frist 20.05.18

Det kommer IKKE giro i post, og den enkelte må selv følge opp dette. Klubben får tilsendt oversikt etterhvet som det er gjort inbetaling
  1. Betal inn Treningsavgift på Konto 4295.06.06821 ved å benytte nettbank eller inbetaling ved Bjugn Sparebank. Husk og merkes i.ht pkt 2. 
  2. Merkes med «Treiningsavgift 2018, Ola Nordmann» + Kari Nordmann» 

Se liste over satser:

Det er delt opp i TA (Treningsavgift) og MA (Medlemsavgift) Dette er to beløp som IKKE skal slåes sammen, men må betales hver for seg. Vi har tidligere (februar 18) purret på medlemsavgiften som pt. er kroner 100 pr familiemedlem. Et familiemedlemskap er maks på 400.- kr og dekker da alle medlemmmer i din nærefamilie (mor/far, søsken)

Treningsavgiften står listet under. Det er delt inn i årsklasser hvor alder er gjeldende for inneværende år. Det betyr at spilleren har fyldt/eller fyller oppgitt alder ila 2018.

Eksempel: «Kari Nordmann er født den 1.juli i 2005 og har mottatt krav om treningsavgift den 01.mai 2018. Hvilket beløp skal hun betale?

Løsning: Kari Nordmann er ved mottak av treingsavgiften fortsatt 12 år. Hun fyller derimot 13 år den 1. juli, og skal derfor betale en sats som ligger i tabellen for spillere 13-14 år, altså 1600 kroner.

Tabell med oversikt over satser for TA og MA.

 

2018
Alder TA MA Totalt
6-8 år 400 100 500
9-10 år 900 100 1000
11-12 år 1300 100 1400
13-14 år 1600 100 1700
15-19 år 1800 100 1900
Over 19 år 2600 100 2700

Treningsavgift:

TA kreves inn Iht tidligere praksis gis følgende moderasjon:

  • Første barn av styremedlemmer (også vara) gratis, full pris på øvrige.
  • Første barn av tilsatte trenere gratis, full pris på øvrige.
  • Første barn av oppmann/foreldrekontakt halv pris på første barn, full pris på øvrige.
  • Øvrige foreldre/foresatte: Familie/søskenmoderasjon, halv pris på første barn, full pris på øvrige.
    (Første barn = Eldste barn)

Prinsippet om moderasjon nedfelles i Klubbhåndbok.

Medlemsavgift:

Familiemoderasjon er satt til 400.- maks pris pr familie. (Betales inn på egen inbealing adskildt fra TA innbetaling) 

Hjelp oss og betal avgifter i tide, da dette er nødvendig for å drifte en frivillige dugnadsklubb.

TA inngår også i klubbens budsjett og går til daglig drift rundt fotballen slik som klipping, merkespray, baller, utstyr osv. En stor andel går også til betaling av lag som er påmeldig i serie/cup spill, samt dommerutgifter som ligger til hver kamp.

Sportslig hilsen

Styret Fk Fosen