FK Fosen spillere videre til Klubb BDO kampdag II

Årsmøte FK Fosen 2019
22. januar 2019
Styret FK Fosen 2019
11. april 2019

Ciljan Berg Steen og Emil Wahl Ottesen videre til kampdag II

Emil Wahl Ottesen og Ciljan Berg Steen: Foto Abrahallen Kampdag 2.

Ciljan Berg Steen og Emil W. Ottesen har sammen med spillere tilknyttet Fosenregionen deltatt i klassene G13 hvor de i januar og februar har gjennomført 3 samlinger i Vanvikhallen.

Derifra ble de trukket ut til å delta på G13 Fosenslaget ved kampdag 1, i Meldalsbanken Arena.

Nå er begge to videre og spiller i helgen ved Abrahallen hvor de gjennomfører kampdag II. En fantastisk innsats fra guttene, som har representert klubben på en god måte. Lykke til med gjennomføringen Gutta!

KLUBB BDO/ REGION FOSEN

For alderkategorien J/G 14 år har samlingene blitt årlig gjennomørt på høsten/vinteren i Vanvikhallen, før de fortsetter til kampdag I og kampdag II som er den siste som avvikles i Januar året etter. Tilknyttet dette årskull deltok FK Fosen spillerne Live Hellem og Mads Emil Onsøyen helt frem tom Kampdag 2 i Abrahallen.

Samtidig har flere spillere fra Fosen deltatt på nye samlinger for alderskategorien J/G 13 i januar, hvor kampdag I og kampdag II nå avvikles i februar/mars.

Dette er et tilbud til klubbene om deltakelse med spillere og trenere. Målsettingene med Klubb BDO er todelt, hvor det handler både om spillerutvikling og trenerutvikling. Gjennom måten aktiviteten Klubb BDO er organisert på, med klubbtrenere som jobber med spillerne, så skal kretsen sørge for å motivere, rettlede og utvikle disse trenerne. Klubb BDO skal også kartlegge og utvikle spillere med tanke på videre uttak og deltakelse på Team BDO som da er neste nivå i kretsens spillerutviklingsmodell. Ved å jobbe på denne måten vil vi kunne oppnå målsettingen om at Klubb BDO skal bidra til en bedre hverdag i klubb – både for spillere og trenere. Tilknyttet dette tiltaket har regionens klubber foretatt en vurdering av spillere tilknyttet den enkelte klubb.

Uttak av spillere er ofte krevende da mange oppleves som like gode på mange arenaer. Det er mange faktorer som spiller inn, hvor prosessen krever at alle opptrer nøytralt og objektivt. De spillerne som i år er gitt tilbudet har allerede gjort et grundig stykke arbeid og har også utviklet gode motoriske ferdigheter. Likevel er det mange som hevder seg nærmest like godt, men en grense er satt hvor utvelgelse også er læring for alle våre spillere som deltar i ungdomsfotball. Dette betyr ikke at man ikke blir skuffet eller lei seg når det ikke går den veien man skulle ønsket. Nye sjanser vil komme for den som jobber hardt i klubbhverdagen og på egenhånd. Vi som Klubb med trenere og foreldre må støtte oppunder, selv om man ikke trenger være enig i uttaket, og heller inspirere til økt innsats for å oppnå nye muligheter.  At Krets, klubb, trenere, spillere og foreldre kommuniserer godt sammen, bidrar til å støtte ungdom i deres utvikling relatert til Fotballen.

Det er et stort apparat som i denne perioden er i sving, hvor trenere ved FK Fosen årlig har bidratt i denne vurdering i samarbeid med Sportslig ledelse 0g representant fra FK Fosen styret. Kriterier f0r deltakelse og uttak ved Klubb BDO er basert på vurdering av spillere som blant annet har vist og ta eierskap for egen utvikling

Abrahallen v/Malvik