Drift, Økonomi og Sportslig utvalg FK Fosen

Styret FK Fosen 2019
11. april 2019
Ørland Sparebank Cup 16-18 August.
10. mai 2019

Klubben er i vekst, og har i dag 250 aktive spillere i alderen 6 år og opp til seniorfotball.

Det betyr behov for en omorganisering og fordeling av arbeidsoppgavene i klubben slik at de settes i system.

Målet er at de mange oppgavene skal håndteres fortløpende av mennesker som kjenner klubb, spillere og behov godt, og at det skal være enkelt for våre medlemmer å få kontakt med rette person ved spørsmål eller synspunkt.

 

Styret har derfor besluttet å opprette følgende utvalg som første ledd i utvikling av klubben videre;

 

Sportslig utvalg:

Sportslig ansvarlig i Styret; Pål-Inge Stene

Ansvarlig jente-/damefotball: Kenneth Sletten

Ansvarlig gutt-/herrefotball: Terje Steen

Ansvarlig barnefotball: Aina Dypfest

Trenerkoordinator: Pål-Inge Stene

 

 

Driftsutvalg:

Ansvarlig for Drift i Styret; Per Mortensen

Bernt Olav Nes

Edgar Dypfest

Hugo Solheim

 

Kontakt og Økonomi:

Wenche Weisser, Kontaktperson i styret

Marius Ulleberg, Markeds- og økonomiansvarlig

 

Det er fortsatt et behov for engasjement fra foreldre og foresatte, og vil med dette samtidig oppfordre den enkelte til å bidra inn i klubben. Det kan være som trener, foreldrekontakt, oppmann, kjøring til/fra trening og kamp, dugnader og mye, mye mer.

Frivilligheten er ryggraden i klubben, og av avgjørende betydning for at vi skal kunne tilby spillerne en klubb å gå til.

Takker alle som bidrar, og ønsker medlemmene av våre nye utvalg lykke til!

 

 

For Styret FK Fosen

 

Wenche Weisser

Styreleder