Beredskapsteam FK Fosen

Årsmøtereferat 050320
7. mars 2020
Barne og Ungdomsfotball
4. juli 2020

Beredskapsteam FK Fosen

 

Klubben har opprettet beredskapsteam som håndterer all korrespondanse ifm pågående koronasituasjon.

Spørsmål/henvendelser rettes til kontaktpersoner:

Styreleder Wenche Weisser
Styreleder@fkfosen.com
Tlf. 90856478

Sportslig leder Fredrik Sandness
Sportsligleder@fkfosen.com
Tlf. 94001256

For ordens skyld;
All aktivitet er stanset ut april.
Dette inkluderer treninger, kamper, BDO, cuper, VårCup i egenregi, all kursvirksomhet, 30-årsjubileet mm.

Hva som skjer med vårsesongen er pr i dag et ubesvart spørsmål.

Tiden benyttes nå til å følge situasjonen tett, samt til forefallende driftsoppgaver som det ellers kan være travelt å få utført.

Beredskapsteamet holder tett og kontinuerlig dialog med NFF, og vil fortløpende legge ut aktuell informasjon.

Viktig at situasjonen taes på alvor slik at man forhåpentligvis får en kort og effektiv periode som dette.