Treningsavgift 2017

 

Årsmøtet 16. februar 2017 vedtok nye treningsavgifter

Etter bestemmelser fra Idrettsforbundet skal vi kreve inn adskilt TreningsAvgift (TA) og MedlemsAvgift (MA). Tidligere har vi gjort dette enkelt og krevd alt i en sum. MA er fastsatt til 100 kroner pr medlem, og her jobber vi med register og familierabatter. MA vil bli krev inn på et senere tidspunkt. Vi ber om at dere betaler TA nå. (Altså tallet som er fremhevet tilknyttet aldersgruppe)

TA betales innen 31.05.2017  til kto 4295.06.06821
Merk innbetaling med TA + barnets navn eks. «Treningsavgift, Ola Nordmann»

Medlemsavgift (MA) Innkreves senere. Familiemoderasjon utarbeides.

TA kreves inn straks Iht tidligere praksis gis følgende moderasjon:

  • Første (eldste) barn av styremedlemmer (også vara) gratis, full pris på øvrige.
  • Første (eldste) barn av trenere gratis, full pris på øvrige.
  • Første (eldste) barn av oppmann/foreldrekontakt halv pris på første barn, full pris på øvrige.
  • Øvrige foreldre/foresatte: Familie/søskenmoderasjon, halv pris på første (eldste) barn, full pris på øvrige.
    (Første barn = Eldste barn) Prinsippet om moderasjon nedfelles i Klubbhåndbok.
2017
Alder TA MA Totalt
6-8 år 400 100 500
9-10 år 900 100 1000
11-12 år 1300 100 1400
13-14 år 1600 100 1700
15-16 år 1600 100 1700
17-19 år 2100 100 2200
Over 19 år 2600 100 2700

 

 

Treningsavgift (TA) og medlemsavgift (MA)

 

På årsmøtet 16/2-2017 ble det vedtatt at treningsavgiften skal økes med 200 kr inkl medlemsavgift. For barnefotball settes avgiften til hhv (6-8 år) 500 kr og (9-10 år) 1000 kr.

Klubben forbereder seg til å komme i drift med ny integrert løsning i KlubbAdmin og MinIdrett. Klubben krever inn TA på gammel metode og avventer MA til ny metode er klar.

 

Medlemsavgift skal fremkomme i klubbens regnskap, post 3100 Medlemskontingent

Tabellen under viser endringer i forhold til 2016.

2017 2016
Alder TA MA Totalt Alder Merknad
6-8 år 400 100 500
9-10 år 900 100 1000
11-12 år 1300 100 1400 11-12 år 1200
13-14 år 1600 100 1700 13-14 år 1500
15-16 år 1600 100 1700 15-16 år 1500
17-19 år 2100 100 2200 17-19 år 2000
Over 19 år 2600 100 2700 Over 19 år 2500