StorsjøCup FK Fosen/Ørland Ballklubb 2018

Storsjøcup 2. – 7. juli 2018

 

Link til Svensk side Storsjøcupen.se

FK FOSEN/ØRLAND BALLKLUBB FOTBALL (FKF/ØBK)

FKF/ØBK StorsjøCup G15 & G16 Foto: FK Fosen

Velkommen til årets Storsjøcup 2018. FK Fosen og Ørland Ballklubb Fotball (FKF/ØBK) har i år planlagt sportslig deltakelse med to samarbeidslag i gutteklassen. Ytterligere har klubbene også påmeldt egne lag til turneringen som gjør at vi ser det hensiktsmessig og reise sammen, bo sammen og heie på hverandre de 6 dager Cup festen pågår.

 

Samarbeidet vil derfor ikke bare dreie seg om spill på banen, men også på kveldstid hvor vi legger opp til felles sosial aktivitet og glede for spillere, trenere og foresatte som ønsker å delta.

Vi anbefaler derfor så mange foresatte som mulig  å delta på en Cup hvor sosial hygge, med grill, camping og fotball står i fokus.

Cup ansvarlige i hver klubb har jobbet for at klubbene nå blir å reise sammen. Klubbene har fått forlengning på samme skole slik at lag fra FKF og ØBK kan bo sammen.

Det er i år over 450 lag som deltar på Storsjøcup, som igjen er en økning fra tidligere år.

FKF/ØBK kommer til å delta med med 11 lag og over 120 spillere. Hvert lag vil bli ledet av minimum 2 lagledere/oppmenn som til enhver tid følger laget. Det vil kunne delta inntil 3 trenere/oppmenn pr lag med godkjent politiattest.
Vi har fortsatt ikke fått bekreftet hvor lagene skal bo, men planlegger ut ifra at det blir forlengning ved Østberskolan i år også. Det samme gjelder for  «camping» alternativ for foresatte hvor vi planlegger med Løvstad idrettspark som samlingspunktet (1,5 km fra skolen)
Det planlegges i år også Cup busser med avreise Brekstad/Botngård mandag 2. juli med retur lørdag 7.juli. Det er ønskelig at spillere følger sitt lag og deltar på bussreisen tur/retur.

1. Deltakeravgift

Deltakeravgift A-kort er NOK 1500.- pr. pers. Her er hver klubb ansvarlig for økonomisk regnskap.

For ØBK har trenere tilknyttet G14 og J14 foretatt påmeldingen og innbetaling tilknyttet A-kort.

For FK Fosen har klubben gjort påmeldinger og kjøpt A-Kort og planlagt transport. Påmelding er gjort og er bindende hvor deltakere fra FK Fosen skal foreta innbetaling til FK Fosen sin konto 4295.06.06821 innen 15.06.2018. 

Totalt kostnad pr deltaker inkl reise og opphold, samt buss transport under cup er 2600.- NOK

Merkes: Storsjøcup, Spillerens NAVN, ETTERNAVN. eks Storsjøcup, OLA NORMANN.

2. Transport t/r

Vi anbefaler at alle under reisen kler seg i klubb genser, eller overdel som representerer klubbene. Dette da det er klubbene som er på tur og vi alle er representanter for vår egen idrett. Likeledes er det greit for reiseledere og ha oversikt ved korte pauser og ved ankomst skolen å kunne se hvem som tilhører reisefølget. Hoved reiseleder fra FK Fosen blir Terje Steen. Eskil Sjøli og Bernt Olav overtar ansvaret ved ankomst Østbergskolan.

Vi reiser med tre busser hvor det blir fordelt spillere lagsvis. To av bussene møter ved Ørland for å hente ØBK spillere, mens den tredje busen møter direkte i Botngård. Alle spillere tilknyttet FK Fosen har oppmøte Botngård.

Ørland:

Buss 1 og 2 møter ved ØBK huset mandag 2. juli kl: 08:30, avreise kl 09:00 fra Ørland til Botngård. 

BUSS 1: ØBK G14/J14 + FKF J14, Oppmøte 08:30 for Ørland spillere.

BUSS 2: FKF/ØBK G15/16 + FKF G14, Oppmøte 08:30 for Ørland spillere.

Bjugn:

BUSS 3 møter ved Parkeringsplass Fosenhallen mandag 2. Juli kl 08:45

BUSS 3: FKF G12 + G13 + J13, Oppmøte 08:45 for alle FK Fosen spillere, hvor vi avventer til buss 1 og 2 kommer fra Ørland ca kl 09:15.

Felles avreise alle 3 busser ca kl 09:45. Første stopp på reisen blir på fergen Rørvik-Flakk, da vi kjører via Trondheim – Stjørdal – Storlien – Åre – Østersund.

Besetning pr buss:

Buss 1: 46

Buss 2: 41

Buss 3: 41

 

Felles avreise fra Botngård parkeringsplass Fosenhallen er kl 09:45. Vi foretar noen små pauser underveis for å strekke på beina, hvor første stopp blir fergen mellom Rørvik – Flakk Beregnet ankomst Østersund er ca kl 16:00. Deretter innlosjering på klasserom og suppe/kveldsmat på skolen.

Retur: Lørdag 7. Juli etter lunch ved skolen, med ankomst lørdag ca 20:00 i Bjugn/Brekstad. Dersom ingen lag fra klubbene deltar i finalespill Lørdag 7. Juli blir avreise fremskyndet til etter frokost. 

Alle spillere skal delta sammen med laget på bussreisen, og heller ikke forlate turneringen før Lørdag. Unntak fra dette skal varsles og koordineres mot klubbenes styre forut for reise.

3. Hovedreiseleder på buss:

Det blir satt opp minimum en reiseledere som hver følger sin buss. Hoved reiseleder er Terje Steen og kan nås på +47952 44 443 dersom beskjeder må gis underveis.

4. Bagasje/Utstyr

Husk Merk bagasjen med navn, adresse og tlfnummer. Soveposer, liggeunderlag og bagger/sekker.

Det oppfordres å begrense størrelsen på bagasje, dette i forhold til plass både på buss og ved klasserom. Ikke bring dobbel «hoppeslott» maderasser da det skal bo mange pr. rom. Enkelt luftmadrass på 200 x 75 cm er max størrelse for enkeltperson. Fotballutstyr er obligatorisk å medbringe, ellers er det sunn fornuft hva som bør pakkes. Det er greit med ekstra par fotballsokker og en grei beholdning med undertøy. Vi har utarbeidet eget forslag til pakkeplan som dere fint kan følge. Det planlegges en kveld med Disko for J/G 13 – J/G 16 hvor man kan pynte seg litt ekstra dersom man vil, så bring gjerne noe utenom idrettsklær også.

5. Pakningsplan

Dersom du bruker smartphone eller nettbrett kan du elektronisk registrere din pakningsliste hvor minimums utstyr er listet opp. Du kan også laste ned PDF skjema som kan skrives ut manuelt.  Din elektroniske versjon blir lagret og kan sendes i retur ved hjemreise dersom du har mistet paknings-listen din. Pakk etter elektronisk liste som kan lagres ved å trykke på denne linken; Elektronisk pakningsplan, eller skriv ut samme liste i papirversjon ved å trykke på denne linken; Pakningsplan StorsjøCup 2018

6. Forleggning

Begge klubber har søkt og fått innvilget forlegning på samme skole. I år skal vi bo på Østbergskolan som for FK Fosen er den samme som i 2017. (Trykk her for kart hvor er skolen) Skolen som ligger rett ovenfor bruen på Frøsøsiden, er en fin skole med ballbinge og er stort uteareal. Det går Cup-busser frem og tilbake til byen og de forskjellige fotball arenaer. For de som vil lufte seg litt er det heller ikke lange spaserturen inn til byen. (ca 15-20min) Skolen har et eget verstskap som støtter oss gjennom uka, hvor vi har tidligere har fått skryt for vår gode opptreden og orden. Ved skolen er det rosignal kl 23.00  hvor telefoner blir levert inn lagvis og kan hentes ut etter frokost dagen derpå. For foresatte vil det være vakttelefon dere skal nå hver dag, 24 timer i døgnet. (se pkt 13).

Dersom foresatte ved Storsjø har behov for å ta kontakt med sine barn, er det ønskelig at dette avklares med Cupansvarlig på vakttelefon før man tar seg inn på skolen og i klasserom. Det er ikke ønskelig at foreldre henter egne barn ved skolen uten at reiseledere er orientert om dette.

 

Østberskolan: Foto Google image

7. Måltider

For spillere, og deltakere med A-kort serveres alle måltider i skolens matsal, hvor dette også er et viktig samlingspunkt mellom spillere og lagledere. Her planlegges det på daglig basis og beskjeder blir gitt. Spisesalen er også et sted hvor vi samler krefter og sørger for å fylle på med næring gjennom sunt kosthold og bygger energi.

Frokost: 06:30 – 09:00

Lunch:  11:00 – 14:00

Middag: 16:30 – 19:30

Matallergier skal være meldt til deres trenere slik at det blir ivaretatt overfor den enkelte. Dersom de er spillere med gluten, laktose eller andre allergier, ta kontakt med trener snarest, slik at han/hun får regissert dette

8. Penger,verdisaker og legitimasjon

Hverken lagledere, klubber eller skole kan ta ansvar for penger og personlige verdisaker, med unntak av telefon i perioder hvor de samles inn. Legitimasjon vil også bli oppbevart dersom pass medbringes for de som eventuelt har utenlandsreise videre. Det er derimot vakthold på skolen, og vi har aldri tidligere opplevd problemer rundt dette. Rommene låses når laget er borte, men vi oppfordrer til at man selv tar ansvar for egne eiendeler og oppbevarer dette noe kontrollert i sekk eller bag.

Nytt av året er krav til legitimasjon. Det er fortsatt mange av klubbens yngste spillere som ikke har pass. De av spillerne som ikke har pass eller legitimasjon med bilde, vil måtte bekreftes gjennom ansvarlig i klubb. FK Fosen og ØBK sitt personell tilknyttet trenere eller styret vil være tilgjengelig under hele Cupen. Disse vil ivareta henvendelser som eventuelt dukker opp relatert til fødselsdato og legitimasjon. Vi anmoder likevel om at spillere tilknyttet de eldste aldersgruppene P/F 15 og 16 bringer kopi av pass som blir oppbevart av ledere. Kopi leveres i retur ved hjemreise. Spillere som ikke har pass trenger ikke å haste for å få dette utstedt.

9. Kamper og Turnering

Innledningsvis puljespill innebærer ca 4 kamper. (Se egen App for Storsjøcup, eller web side)

http://www.storsjocupen.se

Se også FK Fosen sitt Årshjul hvor vi kommer til å samle alle kamper. FKF/ØBK Kamper i StorsjøCup Dette innebærer en oversikt over klubbens 11 lag hvor oppmøtetid, avgangstid og kampsted planlegges daglig gjennom en hel uke. Det er sluttspill for alle lag, hvor status oppdateres på Storsjøcup sine hjemmesider. Vi anbefaler at man laster ned egen app til bruk for foreldre.

Hvert lag vil ha flere innledende kamper tirsdag – torsdag hvor det vil bli gitt spilletid for alle. Klubbene anvender retningslinjer fra NFF tilknyttet barne og ungdomsfotball. Det er likevel opptil 18 spillere som er tilknyttet enkelte lag i ungdoms fotballen, noe som vil medføre tilfeller hvor ikke alle eksakt får lik spillertid hver kamp. Det må påregnes at spillere roteres, og at lagets kampleder (trener) vil vurdere spillerstallen ut fra den enkelte kamp tilknyttet turneringen. Her vil trenere ha et stort ansvar for at alle får en god opplevelse og likest mulig tilbud gjennom en gledelig opplevelse ved å delta daglig på kamper med sitt lag. INGEN spillere skal henvises fast til reservebenken, hvor dette skal rulleres der lagene har mange deltakere.

10. Klubbene på Cup

For FKF og ØBK er dette en årlig tradisjon hvor klubbene deltar på Storsjøcup.

I år er vi sammen rekordstore med så mange deltakere. Storsjøcup er en arena hvor vi sammen skal bidra til en positiv klubb utvikling og respekt for hverandre gjennom samhold og sosial hygge. Dette gjør vi i felleskap gjennom å bygge lag, støtte våre spillere og bli kjent med voksne som står bak mange timer frivillig arbeide. Kampene står i fokus, men felleskapet og tilhørighet til din klubb er et viktig moment. Det betyr at god oppførsel, og sunne holdninger, med hyggelig fremtoning også er elementer som står sentralt i begge klubbers verdier. Spillere representerer klubben på og utenfor banen. Dette innebærer på bytur, ved shopping, på cupbusser, disko osv.

Gå derfor foran som gode eksempler og hjelp kamerater eller venninner rundt deg, når noen kanskje ikke tenker seg om og går over streken for hva vi i felleskap synes er akseptabelt. Foreldre, foresatte og andre langs sidelinjen må også huske sin rolle og forholde seg til foredrevettregler. Opptre støttende med positiv fremtoning, respekt og ydmykhet.

Ta vare på egne, så vell som andres spillere. Trener og oppmenn leder lagene, og opptrer etter cup regler og ikke minst samme regler for foreldrevett.

 

11. Camping og opphold foresatte/andre

I perioden hvor Storsjøcup pågår er det relativt få ledige bo-plasser i Østersund. Foreldre, foresatte eller andre må selv ivareta dette, hvor det IKKE gis anledning til å bo med laget på skolen. Det er heller ikke mulig å campere rundt skolegården. Klubbens foreldre som velger å feriere under cupen har tidligere valgt å samle seg ved Løvstad idrettspark. Anlegget er i kort distanse fra skolen, med nærbutikk i området. se kart; Løvstad Idrettspark – Østerberskolan

Løvstad «Camping» FK Fosen område er avholdt bak målet. På grus er det plass til 15 stk Bobiler. Gressplenen langs skogen er området for vogner og telt. Foto: FK Fosen/Solheim

Løvstad idrettspark er ingen campingplass, men tilpasset for camping under Cup og drives av det lokale idrettslaget. FK Fosen har over år opparbeidet dette området hvor vi har hatt mange fornøyde foreldre som har samlet seg med campingvogner, biler og telt på Løvstad. Dette har bidratt til at vi årlig har fått tildelt et fast område hvor klubbens foreldre kan etablert seg. Fordelen med å samles er å bistå hverandre i kjøring og oppmøte på kamper rundt omkring. Likeledes er det en fantastisk sosial arena, hvor man på kvelds tid blir kjent med hverandre og kanskje slapper av i solen med grilling og felles bespisning.

I år som i fjor håper vi at foresatte fra både FKF og ØBK benytter anledningen til å oppleve ungdomstiden gjennom eget telt, Combicamp, bobil eller Campingvogn. Vi håper at så mange som mulig tar turen over til Storsjø og opplever dette sammen med vår jenter og gutter.

Det er fortsatt etter prinsippet om først til Mølla, for å sikre seg en plass å campere, og det kan fort være fult dersom man kommer sigende midtveis i cupen.

Av fasiliteter er det toalett/dusj og strømtilgang. Kostnad er nesten det samme som annen camping i nærområdet, og derav ikke gratis. (ca NOK 350./ pr døgn med vogn)

FK Fosen sin frivillige kontaktpersoner Per Mortensen, Hugo Solheim kan kontaktes for spørsmål tilknyttet camping og erfaringer fra tidligere StorsjøCup. De kan være behjelpelig med å gi svar til dere som tenker å delta. IKKE kjør hjemmefra og helt til Storsjø uten å ha vært i kontakt med Per eller Hugo  Per kan treffes på +47 926 54 330.

FYLL ut spørreskjema som bidrar til at vi får oversikt over alle som trenger en plass å bo: «Spørreskjema FKF/ØBK Foreldre/Foresatte/Andre»

 

12. Grilling og Sosial samling

Tirsdag 4.juli vil klubbene delta på åpningsparade tilknyttet cup åpning. Dette foregår i sentrum hvor alle nasjoners lag presenteres. Onsdag 5. juli blir det felles grill og sosialt samvær utover kvelden. Dette er noe foreldre som camperer rundt FKF/ØBK lagene oppfordres til å ivareta. Dette har vært et spleise lag hvor hver voksen kjøper grillmat til seg selv og minimum til 2 andre.

I år som i fjor samles alle spillere fra begge klubber ved Løvstad Idrettspark der de fleste foreldre sannsynligvis vil ettablere seg. Her håper vi foreldre også i år organiserer langbord, stoler og felles grilling. Tradisjonelt kjøper man inn grillmat til seg og sine, samt ekstra for de spillere som ikke har sine foresatte i Sverige. Dette er således et spleiselag, hvor alle stiller med mat og engangsgriller eller tilsvarende. Hensikten er at buss-sjåfører, spillere, trenere, oppmenn og foreldre samles midtveis i uka og har en sosial samling hvor vi setter familien i fokus. Nærmere detaljer rundt dette vil bli publisert på; Daglig Cup Info FKF/ØBK Klubbens ledere vil sørge for cup buss til/fra Løvstad for spillere. Etter grilling blir det åpnet for disko for de eldste alderstrinn.

Felles grilling på kvelden. Sosialt hvor alle spillere ankommer fra skolen. Foto: FK Fosen/Solheim

13. Kontaktinfo

Vakttelefon for begge klubber er bemannet 24/7 hvor dere kan nå representanter for klubbene, som vil være behjelpelig med informasjon og kommunikasjon mellom klubb og foresatte. (blir oppdatert)

  • Mandag 02.juli Bernt Olav Nes +47 464 11 717
  • Tirsdag 03.juli Eskil Sjøli +47 406 43 34
  • Onsdag 04.juli Bernt Olav Nes +47 464 11 717
  • Torsdag 05.juli Eskil Sjøli +47 406 43 34
  • Fredag 06.juli Bernt Olav Nes +47 464 11 717
  • Lørdag 07.juli Terje Steen +47 952 44 443 (Hovedreiseleder)

14. Spørreskjema for deltakelse (Foresatte)

Vi setter pris på om du tar deg tid til en rask undersøkelse ved å fylle ut skjema for de av dere som planlegger å feriere under Storsjøcup. Skjemaet er for klubbens planleggere og ment til bruk for foresatte, foreldre eller andre som tenker å følge med Ørland Ballklubb Fotball og FK Fosen som «supporter» Dersom du/dere ikke skal delta så trenger dere ikke besvare skjemaet. Svar blir mottatt ved Cupansvarlig

 

Sportslig Hilsen

Eskil Sjøli, Torhild Aarbergsbotten

Bernt Olav Nes, Terje Vik
Cup ansvarlig/planlegging
FK Fosen/Ørland Ballklubb