Fosen Mini

For Knøtt og Mini kommer det nye klubbsider, hvor dette blir utviklet sammen med klubbstyret, trenere og foresatte. I mellomtiden søker klubben å raskest mulig etablere SPOND også for de minste aldersklasser i barnefotballen.

Opplæring er foretatt relatert til SPOND hvor dette er klubbens primære kanal for kommunikasjon mellom trenere og foresatte. Les mere om SPOND og appen som klubben nytter her;  SPOND APP Vi håper så mange som mulig tar i bruk denne app da det letter arbeidet tilknyttet informasjon mellom klubb og foresatte.