Styret

8. februar 2020

Årsmøte torsdag 5.mars kl.19, Klubbhuset Oksvoll stadion

22. oktober 2019

FK Fosens sportsplan

Her ligger sportsplanen til FK Fosen.   Sportsplan Fk Fosen_v10   Mvh styret
4. mars 2017

Styremøte 3 oktober 2016

Referat https://dl.dropboxusercontent.com/u/15853416/styrefiler/Publiserte%20referat/Styrem%C3%B8te031016_tilpublisering.pdf
4. mars 2017

Styremøte 6.9.2016

Referat finnes under https://dl.dropboxusercontent.com/u/15853416/styrefiler/Publiserte%20referat/Styrem%C3%B8te%206.9.16.pdf
4. mars 2017

Styremøte 12.4.16

Referat finnes under https://dl.dropboxusercontent.com/u/15853416/fkfosen/Styrem%C3%B8te%2012.4.16.pdf
4. mars 2017

Styremøte 16.3.16

16.3.16 ble det avholdt styremøte i FK Fosen. Referat finner du her: https://dl.dropboxusercontent.com/u/15853416/fkfosen/Referat%20styrem%C3%B8te%2016.3.16.pdf
4. mars 2017

Årsmøte 2016

Årsmøtet i FK Fosen ble avholdt 10/3-2016. Referat: https://dl.dropboxusercontent.com/u/15853416/fkfosen/Referat%20%C3%85rsm%C3%B8te%20FK%20Fosen.pdf Styrets årsmelding: https://dl.dropboxusercontent.com/u/15853416/fkfosen/%C3%85rsmelding%202015.pdf   Etter årsmøtet er dette styret i FK Fosen Leder Marius Ulleberg marius@fosentrykkeri.no Styremedlemmer Olav Bjørneset […]
4. mars 2017

Styremøte 16 oktober 2015

Her er referat fra styremøte 16 oktober
4. mars 2017

Styremøte 16. september 2015

Referat fra styremøte 16.september 2015 Legg spesielt merke til Sak 2. Er det noen som har ideer, eller ledige timer?, er dere hjertelig velkommen. Legg også […]