Årsmøte FK Fosen 11.mars kl.18 i Bjugn sparebank, saksliste med vedlegg vedlagt
Nytt styre 2022

Styrets side

Politiattest Ordningen

Norsk idrett skal være et trygt sted for alle. Norges idrettsforbund har derfor vedtatt at alle idrettslag plikter å innhente politiattest fra alle ansatte og frivillige (lønnet eller ulønnet), som skal utføre oppgaver for klubben som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

 

Trenere, lagledere og oppmenn som skal ha direkte kontakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, vil ha et slikt tillits-/og ansvarsforhold for de nevnte at de er omfattet av ordningen.

Det er to viktige overordnede grunner til at norsk idrett har innført en ordning med politiattest:

  1. Seksuelle overgrep mot barn er totalt uforenlig med idrettens verdigrunnlag.
  2. Norsk idrett skal være et trygt sted å være for barn, og et trygt sted for foreldre å sende sine barn.

 

Styret har ansvar for at klubben etterlever regelverket, og et av styrets medlemmer skal utpekes som ansvarlig til å følge opp politiattestordningen.

 

Prosedyre:

 

  1. Det er kun trener/oppmann selv som kan søke politiet om å få utstedt politiattest.
  2. Som vedlegg til søknaden må det følge med en «Bekreftelse på formål med politiattest» fra FK Fosen.
  3. For å lage «Bekreftelse på formål med politiattest» må FK Fosen v/politiattestansvarlig motta fullt navn og fødsels- og personnummer fra den enkelte trener/oppmann.

 

Oppskrift når dere har mottatt bekreftelsen fra FK Fosen og dermed er klar til å søke:

 

  1. Last ned bekreftelsen dere har mottatt fra FK Fosen.
  2. Gå inn på NFF`s link som er limt inn nedenfor.
  3. Klikk på verktøykassen «Politiattest» nederst på siden. Velg Politiattest – søk på nett, Velg så «Send søknad digitalt».
  4. Når dere skal angi formål med attesten velger dere «Frivillig organisasjon»
  5. Legg ved bekreftelsen fra FK Fosen og send søknad.

 

Alternativt kan det søkes om politiattest ved postforsendelse til Politiet.

 

Politiattester skal kun fremvises for klubben v/Styrets politiattestansvarlig. Klubben registrerer i sitt saksbehandlingssystem navn på trener/oppmann samt dato på dennes politiattest. Klubben skal ikke oppbevare politiattestene, så dersom den er sendt elektronisk til klubben vil klubben slette attesten etter nevnte registrering.

 

Klubben vil kreve fremleggelse av ny attest etter utløpet av dennes gyldighetstid som er 3 år.

 

Se følgende link vedrørende NFF`s pålegg om politiattest: https://www.fotball.no/klubb-og-leder/kvalitetsklubb/kvalitetsklubb-niva-1/samfunns–og-verdiarbeid/politiattest/

 

Bjugn, 15.04.2019

 

FK Fosen v/Styret

Ogne Undertun (Politiattestansvarlig)