Årsmøte FK Fosen 11.mars kl.18 i Bjugn sparebank, saksliste med vedlegg vedlagt
Nytt styre 2022

Nytt styre 2022

Nytt styre:

Ane Henriksen, leder.

John Roger Leseth, styremedlem.

Paul Kovsand, styremedlem.

Thomas Harøy, styremedlem.

Bjørg Wahl Dalemark, styremedlem.

Morten Bertelsen, styremedlem.

Tor-Eirik Solli, styremedlem.

Jarle Hopen, varamedlem.

Liv Harbak, varamedlem.

Styret